Literatura

Cestopisy

 • BLATNÝ, Richard: Vltavou po vlastních

  Citace

  BLATNÝ, Richard. Vltavou po vlastních: [vltavské maratóny 1949-2003 a ještě mnoho navíc]. 1. vyd. Praha: Aquarius, 2002. 79 s., xvi s. obr. příl. ISBN 80-238-9511-7.

  Obsah

 • DOLEŽAL, Jaroslav: Putování za mrazivou vodou

  Citace

  DOLEŽAL, Jaroslav. Putování za mrazivou vodou: (vzpomínky na cestování do míst, kam už nejezdíme nebo velice málo). Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008. 31 s.

  Obsah

 • HAMROVÁ, Kateřina: Vltava tour – Yvetta Hlaváčová

  Citace

  HAMROVÁ, Kateřina. Vltava tour – Yvetta Hlaváčová: 7 dní, které otřásly (nejen) Vltavou. Prague: Nexus Production, 2007. 98 s. ISBN 978-80-903937-0-7.

  Obsah

 • KLÍMA, Jan a ANDRLE, Augustin: Mezi třemi kontinenty

  Citace

  KLÍMA, Jan a ANDRLE, Augustin. Mezi třemi kontinenty. Vysoké Mýto: AAA, 2004. 221 s., [47] s. obr. příl. ISBN 80-902996-1-X.

  Obsah

 • STREL, Martin a MOHLKE, Matthew: Rybí muž“

  Citace

  STREL, Martin a MOHLKE, Matthew. Rybí muž: plavec, který zdolal 5268 kilometrů v proudu Amazonky – nejvražednější řeky světa. Vyd. 1. Brno: Jota, 2009. 195 s. ISBN 978-80-7217-698-4.

  Obsah

 • ŽIDEK, Václav: Sám ve víru zdymadel

  Citace

  ŽIDEK, Václav. Sám ve víru zdymadel. Vyd. 1. Beroun: Baroko & Fox, 1997. 126 s. ISBN 80-85642-24-7.

  Obsah

Kanál La Manche

 • BABÁČEK, Pavel: Pytel na La Manchi

  Citace

  BABÁČEK, Pavel. Pytel na La Manchi. Vyd. 1. České Budějovice: Nová Forma, 2012. 92 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7453-240-5.

  Obsah

 • BLATNÝ, Richard: La Manche – kanál slávy a prokletí

  Citace

  BLATNÝ, Richard. La Manche – kanál slávy a prokletí: dramatický popis pokusů o jeho přeplavání, naposledy prvním zástupcem nové České republiky. [Praha: Richard Blatný, 1996]. 92 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-902199-2-6.

  Obsah

 • BLATNÝ, Richard: La Manche – veliké vítězství

  Citace

  BLATNÝ, Richard et al. La Manche – veliké vítězství!. 1. vyd. V Praze: Aquarius, [1999]. 168 s., xvi s. barev. obr. příl. ISBN 80-238-3230-1.

  Obsah

 • LAŠTÍK, Libor a KOLČÁŘ, Petr: Svítání nejen nad La Manche

  Citace

  LAŠTÍK, Libor a KOLČÁŘ, Petr. Svítání nejen nad La Manche. [S.l.]: Laštík Libor, [1999]. 80 s., [24] s. barev. il. příl.

  Obsah

 • LEVÝ, Jiří: Bludný Holanďan v La Manchi nezabloudil

  Citace

  LEVÝ, Jiří. Bludný Holanďan v La Manchi nezabloudil: Richard Haan – dobyvatel operních jevišť a přemožitel Lamanšského průlivu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2006. 126 s., [24] s. obr. příl. ISBN 80-204-1575-0.

  Obsah

 • VENCLOVSKÝ, František: La Manche můj osud

  Citace

  VENCLOVSKÝ, František. La Manche můj osud. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1974. 200 s. Azimut.

  Obsah

Otužování – odborně

 • DINKA, Pavol: Voda a chlad“ title=“Voda a chlad

  Citace

  DINKA, Pavol et al. Voda a chlad: prevencia, liečba, rehabilitácia. Vyd. 1. Bratislava: Formát, 2008. 313 s. ISBN 978-80-967229-5-2.

  Obsah

 • MÁČEK, Miloš: Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity

  Citace

  MÁČEK, Miloš et al. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vyd. Praha: Galén, ©2011. xvi, 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

  Obsah

 • PAULÍK, Karel: Psychologie lidské odolnosti

  Citace

  PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 240 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2959-6.

  Obsah

 • ZEMAN, Václav: Adaptace na chlad u člověka

  Citace

  ZEMAN, Václav. Adaptace na chlad u člověka: možnosti a hranice. Praha: Galén, ©2006. 131 s. ISBN 80-7262-331-1.

  Obsah

Otužování – alternativně

 • HERBER, Renata: Pramen života

  Citace

  HERBER, Renata. Pramen života: léčení vodou dle pátera S. Kneippa. Vyd. 1. Ostrava: Šmíra-Print, 2011. 219 s. ISBN 978-80-87427-18-7.

  Obsah

 • KNEIPP, Sebastian: Léčení podle Kneippa

  Citace

  KNEIPP, Sebastian. Léčení podle Kneippa. 1. vyd. Vizovice: Lípa, 2009. 175 s. ISBN 978-80-87206-02-7.

  Obsah

 • SVITKOVSKAJA, L: Léčba chladem

  Citace

  SVITKOVSKAJA, L. Léčba chladem: voda, vzduch, kryoterapie. 1. vyd. Bratislava: Eugenika, 2009. 261 s. ISBN 978-80-8100-136-9.

  Obsah

 • VACEK, Jiří. Základy jógy a mystiky

  Citace

  VACEK, Jiří. Základy jógy a mystiky. 2. vyd. [Praha]: J. Vacek, 2006. 701 s. ISBN 80-239-8508-6.

  Obsah